Joukkueen esittely

Haminan Pallo-Kissat ry. on vuonna 1950 perustettu jalkapallon ja futsalin erikoisseura ja sen toiminta kattaa koko Haminan talousalueen. Kaudella 2012 seurassa pelaa yli 400 lisenssipelaajaa.

HaPK:n toiminta-ajatuksena on tarjota jäsenilleen mahdollisuudet jalkapallon harrastamiseen ja luoda mahdollisuudet elinikäiselle jalkapalloharrastukselle pelaajana, valmentajana tai seuran aktiivisena toimihenkilönä. Tätä toiminta-ajatusta HaPK toteuttaa kasvattamalla nuorisoa henkisesti ja fyysisesti sosiaalisuuteen ja terveisiin elämäntapoihin.

Oman junioritoiminnan kautta seura kasvattaa pelaajia edustusjoukkueeseensa ja jäseniä aktiivisiksi toimihenkilöiksi ja valmentajiksi.

Kasvatukselliset arvot ja ihanteet

Antoisan ja virikkeellisen harrastuksen myötävaikutuksella pyritään tukemaan nuoren ihmisen kasvua ja tasapainoista kehitystä. Merkittävä lähtökohta tasapainoiselle kehitykselle on luonnollisesti terveet elämäntavat, jotka on mahdollista omaksua mieluisan ja omaksi tuntemansa harrastuksen kautta.

HaPK pyrkii tarjoamaan ihanteina yhteishyvään, toimivaan yhteistyöhön ja palkitsevaan yhteisötoimintaan tähtääviä malleja mm. talkootyön muodossa, joka edistää sosiaalista kanssakäymistä ja sekä oman että muiden tekemän työn arvostamista.

Terveet elämäntavat luovat perustan myös terveille elämänarvoille. Itsensä ja muiden arvostaminen, eettisyys, moraali ja suvaitsevaisuus ovat perusarvoja, jotka tämän päivän pelikentillä ovat tiedon ja taidon lisäksi menestymisen perusedellytyksiä.